Facebook

Uroczystości w Trzebini

10 listopada 2023 r. w przeddzień Święta Niepodległości Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini otrzymało imię Batalionu „Parasol” i sztandar.

 

Po mszy św., która odbyła się w miejscowej kolegiacie, z obecnością wielu pocztów sztandarowych, w tym sztandaru Batalionu „Parasol” do którego poczet wystawił Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów, oraz sztandaru lokalnej jednostki WOT i młodzieży szkolnej, zebrani przeszli na Rynek miasta. Główne uroczystości odbyły się na Rynku w obecności władz miasta, przedstawicieli lokalnych społeczności szkolnych, ustawionych w równe czworoboki kadetów z klas wojskowych Liceum, służb mundurowych, wojska. Licznie reprezentowani byli też harcerze i zuchy z miejscowego Hufca ZHP.

 

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, której jeden z zespołów dziedziczy tradycje wojskowe Batalionu „Parasol” oraz liczni przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”, będącego strażnikiem pamięci i tradycji Batalionu.

 

Pierwsza część uroczystości poświęcona była obchodom Święta Niepodległości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił ppłk w st. sp. hm. Zbigniew Rylski „Brzoza” – żołnierz Batalionu Parasol oraz Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini. Następnie został odczytany Apel Pamięci poświęcony zasłużonym w odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku.

 

Po pierwszej części odbyły się uroczystości nadania imienia liceum. Został odczytany list okolicznościowy Małopolskiej Kurator Oświaty, poświęcony patronowi szkoły. Młodzież pożegnała w sposób ceremonialny dotychczasowy sztandar Liceum. Po jego odprowadzeniu Wiceprzewodniczący Komitetu Wiesław Paluszyński odczytał akt nadania szkole, przez Komitet, imienia Batalionu „Parasol”. W akcie czytamy między innymi: „..Społeczny Komitet jako strażnik pamięci i tradycji Batalionu „Parasol”, wyraża przekonanie, że uczniowie, nauczyciele i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini swoją pracą i zachowaniem wypełnią treści zawarte w idei szaroszeregowego „Pojutrza”. Akt został przekazany Dyrektorowi Liceum.

 

Kolejnym elementem uroczystości było wbicie gwoździ do nowego sztandaru na którym widnieje znak batalionu „Parasol”. Ojcem Chrzestnym nowego sztandaru Liceum został ppłk w st. sp. hm. Zbigniew Rylski, gwoździe wbili też Burmistrz miasta, Prezes Fundacji, przedstawiciele Wojska. Sztandar został następnie uroczyście wręczony przez Prezes Fundacji, która jest założycielem Liceum, Dyrektorowi szkoły, a następnie przekazany w sposób ceremonialny przez Dyrektora pocztowi sztandarowemu Liceum i zaprezentowany kadetom.

 

Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu kadetek i kadetów liceum oraz pokaz sztuk obronnych zademonstrowanych przez uczennice i uczniów szkoły.

 

Końcowym elementem spotkania były liczne rozmowy młodzieży ze Zbigniewem Rylskim, który wzruszony pozował do niezliczonych zdjęć i znalazł czas na rozmowę ze wszystkimi, którzy tego pragnęli, po których to rozmowach gospodarze zaprosili wszystkich gości na należny wszystkim posiłek do miejscowej restauracji, gdzie rozmowom też nie było końca.

 

Nie ulega wątpliwości, co wynika z obserwacji zachowania uczniów, nauczycieli szkoły oraz mieszkańców Trzebini i miejscowych władz, że tradycje Batalionu „Parasol” zostały przekazane w godne ręce kolejnego pokolenia młodych..

 

KWESTA ON-LINE