Facebook

Uroczystości ponownego odsłonięcia tablicy poświęconej Jerzemu Horczakowi „Wróblowi”

W dniu 12 maja 2018 r. odbyły się uroczystości ponownego odsłonięcia tablicy poświęconej Jerzemu Horczakowi „Wróblowi” – żołnierzowi Oddziału Specjalnego „Jerzy” Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, harcerzowi Warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

 

Uroczystości miały miejsce w Warszawie przy ul. Różanej 36.

 

Wśród obecnych gości byli m. in. żołnierze Batalionu „Zośka” Witold Sikorski „Boruta” i Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in.: Witold Romanowski – kuzyn Jerzego Horczaka „Wróbla”, Bogdan Olesiński – Burmistrz Dzielnicy Mokotów.

 

Licznie reprezentowany był spadkobierca wojskowych tradycji Batalionu „Zośka” – Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu.

 

W uroczystościach wzięły udział liczne poczty sztandarowe: wojskowe, harcerskie, szkolne.

 

Podczas uroczystości krótkie przemówienia wygłosili:

- Piotr Sikorski – Przewodniczący Komitetu

- Alicja Burkacka – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Starówka”

- Bogdan Olesiński – Burmistrz Dzielnicy Mokotów.

 

Pod tablicą upamiętniającą Jerzego Horczaka „Wróbla” liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

 

 

Organizatorem uroczystości był Społeczny Komitet wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Starówka” (deweloperem, który wybudował nowy budynek, obok którego postawiono tablicę, ufundowaną w latach 90-tych).

 

Społeczny Komitet raz jeszcze dziękuję Spółdzielni Mieszkaniowej „Starówka” i p. Prezes Alicji Burkackiej za zaangażowanie w sprawie tablicy Jerzego Horczaka „Wróbla”.

KWESTA ON-LINE