Facebook

Uroczystości pogrzebowe Ryszarda Białousa „Jerzego” dowódcy Batalionu „Zośka”

Uroczystości odbyły się w dniu 31 lipca 2019 r.

 

Uroczystości pochowania prochów Ryszarda Białousa „Jerzego” rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

 

Msze celebrował ks. Biskup polowy dr Józef Guzdek w asyście licznych koncelebransów.

 

Podczas mszy odczytano rozkaz Przewodniczącego ZHP hm Dariusza Supła, na mocy którego Ryszard Białous został odznaczony pośmiertnie Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

 

Następnie urna z prochami zmarłego została przewieziona na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, prochy dowódcy Batalionu „Zośka” zostały pochowane na kwaterze Batalionu „Zośka” w centralnej jej części, pośród żołnierzy batalionu.

 

Uroczystości pogrzebowe uświetnił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

 

W pogrzebie wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”:

 

- Maria Downarowicz „Myszka”

- Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka”

- Barbara Szurig-Werner „Basia”

- Jakub Nowakowski „Tomek”

- Witold Sikorski „Boruta”

 

W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele rodziny Białousów: w tym syn Jerzy (Jorge) oraz wnuk.

 

Wśród gości byli: wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Licznie była reprezentowana generalicja Wojska Polskiego, wśród której byli m. in. gen. dyw. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Robert Głąb – dowódca Garnizonu Warszawa.

 

Niezawodnie przybyli komandosi z JWK w Lublińcu, wraz z dowódca płk Michałem Strzeleckim oraz ppłk Wojciechem Danisiewiczem.

 

W uroczystościach wzięli liczny udział harcerze i instruktorzy ZHP oraz ZHR, mieszkańcy Warszawy.

 

Przemówienia nad grobem Ryszarda Białousa wygłosili:

 

- prezydent Andrzej Duda

 

- minister Mariusz Błaszczak

 

- Jerzy (Jorge) Białous

 

- Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka” (tekst wystąpienia w załączeniu)

 

Odczytano akty:

 

- przyznania Ryszardowi Białousowi Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

 

- awansu kpt. Ryszarda Białousa do stopnia pułkownika

 

Uczestnicy uroczystości otrzymali książkę Ewy Celińskiej-Spodar p. t. „Ryszard Białous „Jerzy” (1914-1992) – dowódca Batalionu „Zośka”, wydaną sumptem własnym przez Społeczny Komitet.

 

KWESTA ON-LINE