Facebook

Uroczystości w Dziektarzewie

W dniu 20 kwietnia 2024 r. w Dziektarzewie k/Łodzi odbyły się uroczystości wspomnieniowe poświęcone trzem Powstańcom Warszawskim: Stanisławowi Leopoldowi (Batalion Parasol) oraz Andrzejowi i Janowi Romockim (Batalion Zośka). Wydarzenie to zainicjowane 10 lat temu przez ówczesnego sołtysa Dziektarzewa pp. Ryszarda Krawczyka, Jana Leopolda – członka rodziny oraz Katarzynę Kołodziejczak-Kostecką oraz członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Wsi Dziektarzew na czele z p. Elżbietą Krawczyk odbywa się co roku w połowie kwietnia, w rocznicę urodzin braci Romockich, w ramach tzw. cyklu spotkań z historią. Na stałe wpisało się ono w kalendarz uroczystości gminy Lutomiersk.

 

Po uroczystościach, które rozpoczęły się o godz. 11:00 pod pomnikiem w Dziektarzewie, wspomnieniu Andrzeja, Janka i Rafała, odśpiewaniu hymnu Polski i złożeniu kwiatów udaliśmy się do świetlicy na poczęstunek przygotowany przez mieszkańców wsi.

 

W drugiej części spotkania pojechaliśmy do dworu Leopoldów w Rzepiszewie, gdzie serdecznie przywitała nas obecna właścicielka p. Agnieszka Witkowska, odwiedziliśmy też cmentarz w Mikołajewicach, na którym złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

 

Ostatnim odwiedzanym przez nas miejscem był drewniany kościół z 1920 r. w Mikołajewicach, który nierozerwalnie związany jest z historią narodzin, chrztów oraz pochówków rodzin Romockich i Leopoldów, którzy przez lata zamieszkują na tych ziemiach.

KWESTA ON-LINE