Facebook

Uroczystość 4 VI 2022 w Chojnacie

Z okazji 79-ej rocznicy „Akcji Czarnocin” w kościele Św. Marcina w Chojnacie w dniu 4 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 odprawiona została przez ks. Krzysztofa Majchera, Proboszcza Parafii Chojnata, Msza Święta w intencji poległych w tej akcji jej uczestników: dh Feliksa Pendelskiego – drużynowego 80 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego i dh Andrzeja Zawadowskiego – harcerza 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Pomarańczarnia” – obu podchorążych Armii Krajowej, żołnierzy Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

 

Przed uroczystością zapłonęły zniczy pod tablicą pamiątkową.

 

Na początku mszy świętej przybyłych gości, w tym władze samorządu gminy Kowiesy przywitał Zbigniew Gołębiewski – były harcerz 80 WDH i inicjator budowy w 1983 roku pomnika upamiętniającego druhów Felka Pendelskiego i Andrzeja Zawadowskiego w pierwszej lokalizacji oraz przeniesienia pomnika w 2009 roku do Chojnaty (pomnik został przeniesiony z powodu budowy drogi S 8).

 

Podczas mszy świętej ks. Proboszcz wygłosił wielce patriotyczne kazanie, w którym podkreślił ważność zachowania pamięci narodowej o tego typu wydarzeniach z historii Polski również dla obecnego pokolenia młodych Polaków, co daje gwarancję ciągłości istnienia narodu polskiego.

 

Po mszy świętej goście przeszli za pocztami sztandarowymi:

 1. Batalionu AK „Zośka”
 2. żołnierzy Batalionu Wojsk Ochrony Terytorialnej Łódzkiej Dywizji WOT z Kutna
 3. Szczepu 80 Warszawskich Drużyn Harcerskich im. Bolesława Chrobrego
 4. szkoły podstawowej z Kowies

 

na cmentarz w Chojnacie, gdzie o 11:00 odbyły się:

 • podziękowania „Wojów” z 80 WDH władzom za pomoc udzieloną przy przeniesieniu pomnika na cmentarz w Chojnacie i opiekę nad nim
 • podziękowania Adrianowi Tomeckiemu, który wraz z Sebastianem Zduńczykiem dokonał wymiany krzyża brzozowego przy pomniku na nowy
 • poświęcenie nowego krzyża brzozowego przez ks. Krzysztofa Majchera Proboszcza Parafii w Chojnacie,
 • złożenie kwiatów przez:
 1. Zuzannę Dudziak Przewodniczącą Rady i Jarosława Pepkę Wójta Gminy Kowiesy,
 2. Remigiusza Stefani, członka zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”
 3. dh Marka Kamińskiego byłego szczepowego Szczep 80 WDH
 • apel poległych – żołnierzy poległych w akcji Czarnocin – został odczytany przez dh Lidię Niemiec byłą harcerkę 80 WDH
 • wygłoszone zostało słowo Wacława Zawadowskiego – brata poległego Andrzeja Zawadowskiego ps. „Gruby”,
 • przez Remigiusza Stefani, członka zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” przedstawiony został opis akcji Czarnocin z 6 czerwca 1943 roku.

 

KWESTA ON-LINE