Facebook

Uroczyste sprowadzenie prochów Ryszarda Białousa “Jerzego” do Polski

Z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, po uzyskaniu akceptacji i poparcia ze strony mieszkającej w Argentynie rodziny Białousów doszło do sprowadzenia prochów Ryszarda Białousa „Jerzego”, dowódcy Batalionu „Zośka” do Polski.

 

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

 

W dniu 24 czerwca 2019 r. w budynku ambasady RP w Buenos Aires doszło do przekazania prochów Ryszarda Białousa „Jerzego” przez rodzinę na ręce delegacji Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

W dniu 28 czerwca 2019 r. wojskowy samolot „Casa”, podczas lotu nad Warszawą w honorowej asyście dwóch myśliwców F-16, przewiózł prochy z bazy Ramstein (Niemcy) do Warszawy, gdzie w Wojskowym Porcie Lotniczym miało miejsce uroczyste powitanie prochów Ryszarda Białousa „Jerzego” na ziemi ojczystej.

 

Po odegraniu hymnu państwowego i odczytaniu życiorysu Ryszarda Białousa „Jerzego” krótkie przemówienia wygłosili:

 

- Mariusz Błaszczak – minister obrony narodowej

 

- Jakub Nowakowski „Tomek” – żołnierz Batalionu „Zośka”

 

- gen. dyw. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Wśród gości byli żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka”, Jakub Nowakowski „Tomek” i Witold Sikorski „Boruta”.

 

W uroczystościach wzięli udział m. in.: gen. bryg. Robert Głąb – dowódca Garnizonu Warszawa, delegacje Wojsk Obrony Terytorialnej, Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawiciele Społecznego Komitetu.

 

W uroczystościach uczestniczyła kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, drużyna sztandarowa Związku Harcerstwa Polskiego, poczty sztandarowe: Batalionu „Zośka”, Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Stołecznej ZHP, Hufca Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Po uroczystościach na lotnisku prochy Ryszarda Białousa „Jerzego” zostały przewiezione do Katedry Polowej Wojska Polskiego.

 

Uroczysty pogrzeb odbędzie się w dniu 31 lipca 2019 r. – o szczegółowym programie uroczystości pogrzebowych poinformujemy odrębnym komunikatem.

Zdjęcia z Argentyny otrzymaliśmy z Ambasady RP w Argentynie.

 

 

KWESTA ON-LINE