Facebook

Szlachetny dar prof. Andrzeja Jaczewskiego

Społeczny Komitet z radością informuje, że w wyniku dyspozycji zawartej w testamencie prof. Andrzeja Jaczewskiego, otrzymał darowiznę pieniężną w kwocie 20.000 zł.

 

Pięknie dziękujemy.

 

 

Wspomnienie o prof. Andrzeju Jaczewskim

 

Andrzej Jaczewski urodził się w 1929 r. w Piastowie, lekarz i pedagog, prof. dr hab., emerytowany profesor Wydziału Pedagogicznego uniwersytetu Warszawskiego.

 

Harcmistrz – całe życie związany z harcerstwem: wstąpił do harcerstwa w 1938 r. do 18 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy w Milanówku. W czasie okupacji, od 1942 r. członek Szarych Szeregów, najpierw zastępowy, a od 1943 r. drużynowy „Zawiszy”. Po wojnie zorganizował na nowo 18 MDH, wstąpił także do podziemnej grupy ”Krzysztofa” pod dowództwem phm Janusza Zabłockiego. W wyniku rozbicia grupy aresztowany w 1948 r., usunięty z ZHP.

 

W 1956 r. ponownie w ZHP, wziął udział w Zjeździe Łódzkim (grudzień 1956 r.). Objął 79 Warszawską Drużynę Harcerzy, rozwinięta następnie w szczep drużyn żeglarskich. Środowiskiem tym, działającym przy XLI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela, kierował przez 27 lat (do 1985 r.). W tym czasie był także członkiem Rady Naczelnej ZHP (1973-1977, 1981-1985). Był aktywnym współorganizatorem Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego w Warszawie. Trzykrotnie uczestniczył w rejsach „Zawiszą Czarnym”.

 

Autor licznych książek naukowych, jak i popularnonaukowych, dotyczących rozwoju, edukacji seksualnej i dojrzewania młodzieży, w tym Książka dla chłopców (1986) i napisanej wspólnie z Wandą Kobyłecką O dziewczętach dla dziewcząt (1967) i Seksualność dzieci i młodzieży – pół wieku badań i refleksji (2014). Był przez 17 lat profesorem na Uniwersytecie w Kolonii. Przez ponad 27 lat prowadził w telewizji pierwsze na świecie programy nauki o człowieku dla szkół.

 

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie w 1952 r. Pracował w szpitalach w Gorlicach, Warszawie.

 

Pracownik naukowy Akademii Medycznej w Warszawie a od 1970 r. Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem im. Janusza Korczaka.

 

Zmarł w dniu 13 października 2020 r.

KWESTA ON-LINE