Facebook

Święto JW Komandosów w Lublińcu

W dniu 13 maja 2016 r. w Lublińcu w Jednostce Wojskowej Komandosów odbyło się Święto Jednostki połączone z 30-leciem dyslokacji jednostki w Garnizonie Lubliniec.

 

Zasadniczym punktem programu obchodów był uroczysty apel, podczas którego poczet sztandarowy Komitetu w składzie: Jan Maruszewski „Janusz” (chorąży), Jakub Nowakowski „Tomek”, Piotr Sikorski przekazał dowódcy JWK płk Wiesławowi Kukule sztandar środowiska Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Historia relacji Środowiska Batalionu „Zośka” i komandosów została przedstawiona w przemówieniu wygłoszonym przez Piotra Sikorskiego – Przewodniczącego Komitetu (pobierz tekst listu Zarządu Komitetu – plik pdf).

 

Na ręce dowódcy jednostki płk Wiesława Kukuły i szefa Zespołu Dowodzenia ppłk Romana Bednarskiego zostały przekazane dwa dyplomy, podkreślające szczególne więzi łączące Społeczny Komitet z lublinieckimi komandosami.

 

W święcie wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich Zgrupowania „Radosław”: Batalionu „Zośka”, Batalionu „Parasol”, Batalionu „Miotła”.

 

Wśród gości był m. in. gen. bryg. Jerzy Gut – szef Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, przybyli liczni przedstawiciele władz miejskich i powiatowych.

 

Podczas uroczystości wręczono komandosom medale wojskowe, pamiątkowe odznaki.

 

W uroczystościach brali udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka”, Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz”, liczna grupa członków Społecznego Komitetu.

 

Dotychczasowy sztandar będzie odtąd eksponowany w Izbie Pamięci Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, natomiast w „Zośkowych” uroczystościach będzie uczestniczył nowy sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet.

 

Oto tekstu listu Barbary Wachowicz adresowanego do dowódcy JWK – pobierz plik pdf.
KWESTA ON-LINE