Facebook

Spotkanie opłatkowe

W dniu 9 grudnia 2014 r. w gościnnej siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego miał miejsce opłatek Społecznego Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Danuta Winiarska „Słoninka”, Lidia Markiewicz-Ziental “Lidka”, Urszula Katarzyńska „Ula”, Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz”.

 

Wśród gości opłatka: prof. Jerzy Jurkiewicz – prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, dr Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, Konrad Grzybowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Komandosów w Lublińcu, hm Joanna Nurek – Komendantka Hufca ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów, Stanisław Mydłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów.

 

Opłatkowe spotkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali 70-lecia Powstania Warszawskiego przyznanych przez Związek Powstańców Warszawskich – medale otrzymali: Barbara Wachowicz, Konrad Grzybowski, Stanisław Mydłowski.

 

Rodzinna atmosfera opłatka sprzyjała rozmowom, wspominkom i omawianiu planów na przyszły rok.

KWESTA ON-LINE