Facebook

Sesja historyczna – zgłoszenia

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” w ramach obchodów 70-lecia utworzenia Batalionu Armii Krajowej „Zośka” organizuje Sesję Historyczną pod nazwą „Batalion Zośka – Historia prawdziwa”.

 

Idea przeprowadzenia sesji historycznej poświęconej Batalionowi „Zośka” wynikła z potrzeby ukazania prawdziwej historii „Zośki”, jej bohaterów – w tym Tadeusz Zawadzkiego „Zośki”, Jana Bytnara „Rudego”, Aleksego Dawidowskiego „Alka”, Andrzeja Romockiego „Morro”, Macieja Bittnera „Maćka”.

 

Ostatnie miesiące przyniosły wątpliwej jakości publikacje, wielce kontrowersyjny film, które wpisują się w hasło nowej narracji historii tamtych czasów i ludzi.

 

Społeczny Komitet będący kontynuatorem „Zośkowej” tradycji nie mógł pozostawić tych wydarzeń bez reakcji.

 

Stąd „Batalion Zośka – Historia prawdziwa” – sesja naukowa, która będzie miejscem poszukiwania prawdy historycznej, próbą przybliżenia klimatu tamtych czasów.

 

Radzie Programowej Sesji przewodniczy prof. Henryk Samsonowicz.

 

Udział w sesji zapowiedzieli: prof. Grzegorz Nowik (PAN), prof. Tadeusz Rutkowski (UW), dr Agnieszka Pietrzak (PAN), płk dr Wiesław Kukuła (dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu), mgr Mariusz Olczak (AAN).

 

Sesja odbędzie się w dniu 14 października 2014 r. w godzinach 10 – 15 w Centralnej Bibliotece Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej 109.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Sesji są proszone o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: sekretariat@batalionzoska.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2014 r.

 

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu i adres mailowy oraz uzasadnienie zainteresowania Sesją.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Społeczny Komitety zastrzega dokonanie wyboru osób, które zostaną zaproszone.

KWESTA ON-LINE