Facebook

Sesja historyczna

W dniu 14 października 2014 r. odbyła się Sesja Historyczna pod nazwą „Batalion Zośka – Historia prawdziwa” zorganizowana przez Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” w ramach obchodów 70-lecia utworzenia Batalionu Armii Krajowej „Zośka”.

 

Radzie Programowej Sesji przewodniczył prof. Henryk Samsonowicz.

 

Sesję prowadził dr Andrzej Chmielarz.

 

Udział w sesji wzięli:

- prof. Grzegorz Nowik (PAN) z referatem p.t. “Od Batalionu Harcerskiego we wrześniu 1939 r. do Batalionu „Zośka”

- dr Henryk Piskunowicz (UKSW) z referatem p.t. “Batalion „Zośka” na tle innych oddziałów dyspozycyjnych Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej”

- dr Agnieszka Pietrzak (PAN) z referatem p.t. “Sprawa „Zośki” w latach 1949-1956″

- prof. Tadeusz Rutkowski (UW) z referatem p.t. „Batalion „Zośka” w pamięci społecznej i historiografii Polski Ludowej”

- płk Wiesław Kukuła (dowódca JWK) – “Porównanie wybranych akcji bojowych Batalionu „Zośka’ i Jednostki Wojskowej Komandosów”

 

W części oficjalnej sesji wręczono przyznane przez Związek Powstańców Warszawy Medale 70-lecia Powstania Warszawskiego (oto lista osób, które otrzymały Medal – plik pdf do pobrania).

 

Ponadto Społeczny Komitet i Hufiec ZHP Warszawa – Mokotów im. Szarych Szeregów podpisały Porozumienie o współpracy.

 

Sesji towarzyszyła wystawa „Batalion Zośka” w zbiorach Archiwum Akt Nowych autorstwa Mariusza Olczaka.

KWESTA ON-LINE