Facebook

Remonty na Kwaterach Batalionów „Zośka” i „Parasol” – 2020 r.

Rok 2020, a raczej sama jego końcówka obfitowała w intensywne prace prowadzone na Kwaterach obu naszych Batalionów. Stan pandemii zniweczył starania Komitetu o pozyskanie środków finansowych drogą tradycyjnych kwest. Zarząd podjął więc próby pozyskania funduszy na konieczne inwestycje z innych źródeł. Próby te, przy olbrzymim wsparciu kol. Remigiusza Stefani, zakończyły się sukcesem i w grudniu 2020 z funduszy otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udało się rękami Przedsiębiorstwa Granity Skwara Group przeprowadzić dwie bardzo ważne inwestycje.

 

Na Kwaterze Batalionu „Zośka” wyremontowano „Barykadę”, czyli mogiłę symboliczną, na której oddano hołd tym wszystkim poległym żołnierzom Grup Szturmowych i Batalionu “Zośka”, których ciał nigdy nie odnaleziono lub zostali pochowani poza Kwaterą.

 

„Barykada” zbudowana w latach 80-tych ubiegłego wieku znajdowała się już w fatalnym stanie i groziła zawaleniem, co nadało naszym pracom charakter ratunkowy. Została więc rozebrana, a na jej miejscu postawiono nową konstrukcję, możliwie wiernie oddającą wygląd i treść oryginału (dokonano drobnych weryfikacji treści napisów, bazując na obecnym stanie wiedzy historycznej). Do budowy użyte zostały materiały zdecydowanie odporniejsze na działanie czasu i czynników atmosferycznych, a tabliczki – cegiełki z nazwiskami zostały wykute na płytach granitowych zdystansowanych od powierzchni betonowej. Zabezpiecza to konstrukcję przed zaleganiem wody i ułatwia cyrkulację powietrza. Przed „Barykadą” położony został oryginalny, przedwojenny „bruk warszawski”, na którym w okresach rocznicowych rozlokowane mają być metalowe tace do stawiania zniczy, co ma ograniczyć zanieczyszczenia, tradycyjnie już psujące wygląd tego obiektu.

 

Na Kwaterze Batalionu „Parasol” również z funduszy otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeprowadziliśmy także siłami Przedsiębiorstwa Granity Skwara Group kompleksowy remont. Kwatera ta, stanowiąca ze względu na sąsiadujący z nią pomnik Gloria Victis scenę miejskich i państwowych uroczystości w każdą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego była „zadeptana”, a użyte kilkadziesiąt lat temu do jej budowy materiały, kruszyły się, ukazując coraz większe ubytki.

 

Wymieniono brukową nawierzchnię i wyregulowano obramowanie Kwatery. Ponad 130 krzyży kamiennych zostało wyczyszczonych, a ubytki uzupełnione. Odtworzono brakujące lub zatarte napisy na krzyżach i obeliskach. Wyrównano poziom ziemi na Kwaterze i założono trawniki.

 

Rozmach prac możliwy był tylko dzięki społecznej pracy członków Komitetu, zaangażowaniu poważnych kwot przez Komitet oraz dotacjom celowym z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za które Komitet jest niezmiernie wdzięczny.

 

Poważnym wsparciem dla tej inwestycji okazała się darowizna otrzymana od Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Zaangażowanie Społecznego Komitetu zostało docenione przez Premiera Mateusza Morawieckiego, który skierował specjalny list do członków Komitetu (publikujemy w załączeniu).

 

W 2021 roku liczymy na pozyskanie kolejnych darczyńców, których środki powinny pozwolić Komitetowi dokończyć niektóre prace rekonstrukcyjne na kwaterze Batalionu „Parasol” oraz przeprowadzić analogiczny, kompleksowy remont Kwatery Batalionu „Zośka”.

 

W załączeniu serwis fotograficzny pokazujący wynik przeprowadzonych robót.

Pierwsza cześć zdjęć to reportaż z remontu Kwatery Batalionu “Zośka”, kolejne to fotografie z Kwatery Batalionu “Parasol”.

 

Zdjęcia pokazujące porównanie wyglądu Kwatery “Parasol” przed i po remoncie:
Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

KWESTA ON-LINE