Facebook

Remont części grobowej Kwatery Batalionu „Zośka” w 2021 r.

Zarząd Komitetu informuje, że w ostatnich tygodniach 2021 r. przeprowadzony został kompleksowy remont części grobowej Kwatery Batalionu „Zośka” na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

 

Dzięki środkom finansowym zapewnionym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP oraz ciężkiej pracy firmy „Granity Skwara” udało się całkowicie odnowić tę część Kwatery.

 

Przeprowadzono wymianę kamiennych obramowań grobów, wyrównanie i wymianę płyt kamiennych w alejkach między grobami, oczyszczono chemicznie i mechanicznie mury oddzielające rzędy mogił, poszerzono i wyrównano wejścia boczne do alejek. Wykonano zabezpieczenie przed wilgocią – hydrofobizację – powierzchni kamiennych i betonowych. Wykonano nowe montaże pod krzyże brzozowe, mogiły pokryto nową warstwą trawy.

Zarząd Komitetu wyraża wdzięczność dla Darczyńcy – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP – za umożliwienie przeprowadzenia tak szerokiego zakresu prac.

 

KWESTA ON-LINE