Facebook

Promocja książki

W dniu 21 marca 2013 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się promocja kolejnego wydania książki „Pamiętniki żołnierzy Baonu AK Zośka”.

 

W spotkaniu brali udział m. in.: żołnierze baonu Anna Jakubowska „Paulinka”, Tytus Karlikowski „Tytus”, Stanisław Krupa „Nita”, Witold Sikorski „Boruta”, Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz”, Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Mariusz Olczak – przedstawiciel Archiwum Akt Nowych, płk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej z Lublińca, prowadząca spotkanie dr Małgorzata Pietrzak – Polska Akademia Nauk.

 

Żołnierze baonu, wśród nich autorzy tekstów zamieszczonych w Pamiętnikach, dzielili się swoimi wspomnieniami o czasie powstawania Pamiętników, o „Zośkowym” koleżeństwie, o zwykłym codziennym dniu powstańczej walki.

 

Mariusz Olczak przedstawił krótki rys historii powstawania Pamiętników, a płk Bednarski opowiedział o wieloletnich już kontaktach środowiska „Zośki i komandosów z Lublińca.

KWESTA ON-LINE