Facebook

Promocja kolejnego wydania książki “Pamiętniki…”

W dniu 22 maja 2013 r. w Klubie Lekarza – w Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego odbyła się promocja kolejnego wydania książki „Pamiętniki żołnierzy Baonu AK Zośka”.

 

W spotkaniu brali udział m. in.: żołnierze Baonu Stanisław Krupa „Nita”, Witold Sikorski „Boruta” i Jakub Nowakowski „Tomek”, Mariusz Olczak – Archiwum Akt Nowych, dr Małgorzata Pietrzak – Polska Akademia Nauk.

 

Żołnierze Baonu, wśród nich autorzy tekstów zamieszczonych w Pamiętnikach, dzielili się swoimi wspomnieniami: o najbardziej zapamiętanych chwilach Powstania Warszawskiego, o „Zośkowym” koleżeństwie, o niezwykłych wydarzeniach, dzięki które możliwe były kolejne wydania „Pamiętników” w latach sześćdziesiątych.

 

Mariusz Olczak zaprezentował kilka przyczynków do rys historii powstawania Pamiętników, w tym przedstawił bogate zbiory ikonograficzne Archiwum dotyczące losów „Zośkowców” w latach czterdziestych, dr Agnieszka Pietrzak przedstawiła historie represji, które objęły kilkudziesięciu żołnierzy „Zośki” w okresie 1945-1956.

 

Uczestnicy promocji nie żałowali czasu spędzonego w Klubie Lekarza, licznie ustawili się po autografy „Nity” i „Boruty”.

 

Towarzystwu Lekarskiemu Warszawskiemu serdecznie dziękujemy za gościnę.

KWESTA ON-LINE