Facebook

Powstanie Sekcji Historycznej „Batalion Parasol”

Zarząd Społecznego Komitetu z radością informuje, że w dniu 5 października 2016 r. podjął decyzję o utworzeniu Sekcji Historycznej „Batalion Parasol” (na prawach Komisji Komitetu), której celem będzie m. in.: propagowanie historii batalionu „Parasol”, Powstania Warszawskiego, utrzymywaniem kontaktów z żyjącymi uczestnikami Powstania Warszawskiego.

 

Przewodniczącym Sekcji został Adam Sylwestrowicz.

 

Wszystkich zainteresowanych pracami sekcji prosimy o kontakt z Adamem Sylwestrowiczem – adam-sylwestrowicz@wp.pl

 

Będziemy Państwa informować o wszelkich przejawach aktywności Sekcji.

 

Jednocześnie doszło do strukturalnych zmian w Komitecie: rozwiązano Komisję Historyczną i Komisję d/s Młodzieży – ich zadania zostały przejęte przez obie sekcje – Sekcję Historyczną „Batalion Zośka” i Sekcję Historyczną „Batalion Parasol”.

 

KWESTA ON-LINE