Facebook

Pogrzeb Wojciecha Świątkowskiego „Korczaka”

Zarząd Społecznego Komitetu informuje, że pogrzeb Wojciecha Świątkowskiego „Korczaka” odbędzie się w dniu 15 grudnia (środa) o godz. 12 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z wolą Zmarłego pogrzeb ma mieć charakter prywatny, bez udziału oficjalnych delegacji, obecności sztandarów – „moje pogrzebowe życzenia to ciągła, trwała pamięć o pogrzebach naszych – moich przyjaciół, kolegów, poległych i zamordowanych w akcjach, poległych w Powstaniu Warszawskim – grzebanych w miejscach walk, a później ekshumowanych i w ciszy, pełnej uczuć i powagi chowanych w naszej kwaterze na Wojskowym Cmentarzu”.

 

Naszym obowiązkiem jest uszanować wolę Zmarłego, stąd na uroczystościach pogrzebowych nie będą wystawiane poczty sztandarowe zarówno Batalionu „Parasol” jak i Batalionu „Zośka”.

KWESTA ON-LINE