Facebook

Pogrzeb prof. dr hab. Tytusa Karlikowskiego

Pogrzeb prof. Tytusa Karlikowskiego odbył się w dniu 9 lipca.

 

O godz. 10 miała miejsce msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Podczas mszy wspomnienia o zmarłym wygłosili:

 

- nadbryg. prof. dr hab. Paweł Kępka – Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

- dr Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

 

Po Mszy świętej trumna z ciałem zmarłego została przewieziona na Powązki Wojskowe, gdzie miała miejsce druga część uroczystości pogrzebowych – wspomnienia o zmarłym przedstawili:

 

- Piotr Sikorski – Przewodniczący Społecznego Komitetu

 

- gen. dyw. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych

 

W pogrzebie wzięli udział m. in.:

 

- żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka”, Jakub Nowakowski „Tomek”, Witold Sikorski „Boruta”

 

- prof. Leszek Żukowski – Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

- Zdzisław Galperyn – I Wiceprezes Zarządu Związku Powstańców Warszawskich

 

Wśród żałobników byli liczni kombatanci, przedstawiciele Lasów Państwowych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, wojska, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, harcerze.

 

W uroczystościach wzięły udział liczne poczty sztandarowe, w tym sztandar Batalionu „Zośka”, sztandar JWK w Lublińcu, uroczystościom towarzyszyły kompania reprezentacyjna wojaka i kompania reprezentacyjna pożarników.

 

Prof. Tytus Karlikowski spoczął w grobie rodzinnym w kwaterze A-16, nieopodal Kwatery Batalionu „Zośka”, której to kwaterze tyle serca i czasu poświęcił.

 

KWESTA ON-LINE