Facebook

Oświadczenie Zarządu Komitetu z dnia 9 grudnia 2015 r.

Oświadczenie Zarządu

Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”

z dnia 9 grudnia 2015 r.

 

W ostatnim okresie pojawiły się, krążące nieoficjalnie, informacje, jakoby p. Wiesław Paluszyński, członek Komitetu, a obecnie członek Zarządu Komitetu, w okresie PRL był tajnym współpracownikiem SB.

 

Zarząd poprosił p. Paluszyńskiego o wyjaśnienia w tej kwestii i takowe otrzymał. Zostały one również przedstawione przez zainteresowanego Honorowemu Przewodniczącemu, p. prof. Tytusowi Karlikowskiemu. Opierając się na tych wyjaśnieniach oraz na przestawionym przez p. Paluszyńskiego dokumencie, opisującym sprawę, a noszącym podpis śp. Stanisława Broniewskiego, „Orszy”, większość Zarządu uznała sprawę za wyjaśnioną.

 

Nieoficjalnie krążące oskarżenia nadal pozostają w obiegu. W celu ostatecznego wyjaśnienia problemu Zarząd, na prośbę p. Paluszyńskiego, zorganizował spotkanie, na które zaproszono zainteresowanego, świadka z jego strony oraz osoby, którym mogło zależeć na ich wyjaśnieniach. Niestety, oprócz Zarządu oraz p. Paluszyńskiego i jego świadka nikt inny nie pojawił się osobiście na spotkaniu, które odbyło się i zostało zaprotokołowane.

 

Z tego względu p. Paluszyński zwrócił się do Zarządu o możliwość zaprezentowania swojego oświadczenia w sposób umożliwiający dotarcie do wszystkich członków Komitetu oraz osób postronnych poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Komitetu, co niniejszym czynimy.

 

Informujemy, że Zarząd jest gotowy opublikować na równych prawach stanowisko osób, prezentujących odmienne poglądy, zastrzegając, że byłoby to oświadczenie osób, które zechcą wystąpić pod własnym nazwiskiem.

KWESTA ON-LINE