Facebook

Opłatek w Warszawie

W dniu 15 grudnia 2015 r. w gościnnej siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego miał miejsce opłatek Społecznego Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental “Lidka”, Urszula Katarzyńska „Ula”, Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz”.

 

Wśród gości opłatka: ks. Henryk Kietliński – kapelan środowisk kombatanckich, ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Komandosów w Lublińcu.

 

Wspominaliśmy miniony rok, przyjaciół którzy odeszli, snuliśmy plany na przyszły rok.

KWESTA ON-LINE