Facebook

Opłatek w SP nr 163 im. Batalionu “Zośka”

W dniu 14 stycznia 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie przy ul. Osieckiej gościła na dorocznym opłatku żołnierzy Batalionu, rodziny żołnierzy, delegację Społecznego Komitetu, członków Sekcji Historycznej „Batalion „Zośka” Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Barbara Szurig-Werner, Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz”.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany m. in. przez Stanisława Wyganowskiego – Wiceprzewodniczącego, Jacka Bartnickiego – sekretarza, Grażynę Krysiak – skarbnika i Annę Roczkowską – członka zarządu.

 

Wśród gości byli m. in. ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Komandosów w Lublińcu.

 

Młodzież szkolna przedstawiła ciekawy program artystyczny.

 

Bardzo liczni uczestnicy spotkania radowali się z prawdziwie rodzinnej atmosfery spotkania: do zobaczenia za rok !

KWESTA ON-LINE