Facebook

Opłatek w LXXXVI LO

W dniu 9 stycznia 2015 r. LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” gościło na dorocznym opłatku żołnierzy Batalionu, rodziny żołnierzy, delegację Społecznego Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Danuta Winiarska „Słoninka”, Urszula Katarzyńska „Ula”, Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz”.

 

Wśród gości byli m. in. szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski, ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Komandosów w Lublińcu.

 

Młodzież szkolna wystąpiła z programem artystycznym, który podobał się obecnym.

 

Opłatkowe spotkanie było okazją do wręczenia dyrektor Liceum Barbarze Ćwik pamiątkowego medalu 70-lecia Powstania Warszawskiego przyznanych przez Związek Powstańców Warszawskich.

 

Odświętna, rodzinna atmosfera spotkania niewątpliwie pozostanie w pamięci uczestników.

KWESTA ON-LINE