Facebook

Opłatek w LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka”

W dniu 12 stycznia 2018 r. LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” w Warszawie przy ul. Garbińskiego gościło na dorocznym opłatku żołnierzy Batalionu, rodziny żołnierzy, delegację Społecznego Komitetu, członków Sekcji Historycznej „Batalion „Zośka” Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka, Urszula Katarzyńska „Ula”, Jakub Nowakowski „Tomek” i Jan Maruszewski „Janusz”.

 

Podczas uroczystości wystąpili Jakub Nowakowski „Tomek”, Jacek Bartnicki – Sekretarz Komitetu, gawędę wygłosiła Barbara Wachowicz.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany m. in. przez Jacka Bartnickiego – Sekretarza oraz Grażynę Krysiak – Skarbnika.

 

Wśród gości byli m. in. ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Komandosów w Lublińcu.

 

Młodzież szkolna przedstawiła ciekawy program artystyczny.

 

Liczni uczestnicy spotkania cieszyli się z prawdziwie rodzinnej atmosfery spotkania: do zobaczenia za rok !

KWESTA ON-LINE