Facebook

Opłatek 2021

W dniu 6 grudnia 2021 r. mszę świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” odprawił ks. ppłk Robert Krzysztofik.

 

Po mszy w Sali Konferencyjnej Katedry Polowej Wojska Polskiego miał miejsce opłatek Społecznego Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział: żołnierz Batalionu „Zośka” Jakub Nowakowski „Tomek” oraz żołnierz Batalionu „Parasol” Zbigniew Rylski „Brzoza”. Licznie przybyła delegacja Jednostki Wojskowej Komandosów z ppłk Robertem Jawoszkiem – dowódcą Zespołu d/s Dowodzenia.

 

Na wniosek Społecznego Komitetu Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał czterem osobom medale „Pro Patria”. Podczas spotkania medale wręczono następującym osobom:

 

- Annie Roczkowskiej

- Witoldowie Cieśli

- Kacprowi Rowińskiemu

- Maurycemu Sadowskiemu

 

Przewodniczący Komitetu Piotr Sikorski poinformował o decyzji Zarządu Komitetu, który przyznał dyplomy honorowe Komitetu następującym osobom:

 

- prof. Jerzemu Jurkiewiczowi – prezesowi Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

 

- gen. broni Wiesławowi Kukule – dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

 

- dr Janowi Tarczyńskiemu – dyrektorowi Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Jak zawsze świąteczna, rodzinna atmosfera opłatka sprzyjała rozmowom, wspominkom i omawianiu planów na przyszły rok.

KWESTA ON-LINE