Facebook

Opłatek 2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej Katedry Polowej Wojska Polskiego miał miejsce opłatek Społecznego Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental “Lidka” i Jakub Nowakowski „Tomek” oraz żołnierze Batalionu „Parasol”: Danuta Krauze-Pleban „Niuśka” i Zbigniew Rylski „Brzoza”.

 

Wśród gości opłatka byli m. in. gen dyw. Wiesław Kukuła – dowódca wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Piotr Sikorski – Przewodniczący Komitetu i gen. Wiesław Kukuła, następnie głos zabrali Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka” i Zbigniew Rylski „Brzoza”.

 

Bohaterem wieczoru był Jakub Nowakowski „Tomek”, który poprzedniego dnia ukończył 95 lat i był przez wszystkich gorąco fetowany.

 

Rodzinna atmosfera opłatka sprzyjała rozmowom, wspominkom i omawianiu planów na przyszły rok.

 

W trakcie spotkania odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Komitetu, które dokonało zmiany nazwy Komitetu – po sądowej rejestracji zmian Komitet będzie nosił nazwę: Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”.

 

KWESTA ON-LINE