Facebook

Opłatek 2017

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Katedry Polowej Wojska Polskiego miał miejsce opłatek Społecznego Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental “Lidka”, Urszula Katarzyńska „Ula”, Jan Maruszewski „Janusz” oraz Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Wśród gości opłatka byli:

- ks. bp gen. bryg. Józef Guzek – Biskup Polowy Wojska Polskiego

- gen. bryg. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

- prof. Jerzy Jurkiewicz – prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

- ks. hm Wojciech Jurkowski – Naczelny Kapelan ZHP

- ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Komandosów w Lublińcu

 

Zebrani przekazali prof. Tytusowi Karlikowskiemu – Honorowemu Przewodniczącemu Komitetu serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne (na specjalnej karcie).

 

Rodzinna atmosfera opłatka sprzyjała rozmowom, wspominkom i omawianiu planów na przyszły rok.

KWESTA ON-LINE