Facebook

Opłatek 2016

W dniu 8 grudnia 2016 r. w gościnnej siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego miał miejsce opłatek Społecznego Komitetu.

 

W opłatku wzięli udział żołnierze:

 

- Batalionu „Zośka”: Anna Jakubowska „Paulinka”, Barbara Szurig-Werner „Basia”, Lidia Markiewicz-Ziental “Lidka”, Urszula Katarzyńska „Ula”, Tytus Karlikowski „Wąż”, , Jan Maruszewski „Janusz”, Jakub Nowakowski „Tomek”

 

- Batalionu „Parasol”: Zofia Świerszcz-Łazor „Zojda”, Witold Sławski „Dilma”

 

Wśród gości opłatka byli: prof. Jerzy Jurkiewicz – prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, prof. Leszek Żukowski – Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gen. bryg. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Ryszard Pietras – przedstawiciel Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Marek Roman – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, hm Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP, ks. hm Wojciech Jurkowski – Naczelny Kapelan ZHP

 

Przybyli niezawodni komandosi z JWK w Lublińcu, wśród nich ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia Jednostki Komandosów w Lublińcu.

 

Opłatkową modlitwę zarządził ks. Henryk Kietliński.

 

Rodzinna atmosfera opłatka sprzyjała rozmowom, wspominkom i omawianiu planów na przyszły rok.

 

KWESTA ON-LINE