Facebook

Odsłonięcie pomnika “Anody”

W dniu 7 marca 2013 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika – kamienia poświęconego por. Janowi Rodowiczowi „Anodzie”.

W uroczystości wzięli udział m.in.: kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, ksiądz prałat Józef Maj, ks. Henryk Kietliński, przedstawiciele Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, delegacje kombatanckie, delegacja komandosów z Lublińca.

 

Pomnik usytuowany jest na pasie zieleni u zbiegu alei Jana Rodowicza „Anody” i ul. Ciszewskiego na Ursynowie.

 

Staraniem Komitetu uzyskano w latach ubiegłych nadanie ulicy imienia Jana Rodowicza „Anody”, jednego z najbardziej znanych żołnierzy Batalionu AK „Zośka”, uczestnika wielu akcji w konspiracji oraz Powstania Warszawskiego, odznaczonego 2 x Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, po wojnie studenta architektury, jednego z inicjatorów pisania pamiętników przez żołnierzy Batalionu, który, po aresztowaniu w grudniu 1948 r., zginął 7 stycznia 1949 r. w trakcie przesłuchania w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

 

Obecnie odsłaniamy pomnik Jemu poświęcony, który został ufundowany ze środków Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” przy wsparciu dotacji z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pomnik powstał przy udziale młodego architekta Leszka Włochyńskiego, według projektu architekta Wojciecha Świątkowskiego.

KWESTA ON-LINE