Facebook

Obchody uroczystości w Hufcu ZHP Sulejówek

W dniu 14 stycznia 2017 r. Hufiec ZHP Sulejówek obchodził uroczystości 40-lecia nadania imienia „Batalionu Zośka”.

 

W uroczystościach udział wzięli m. in. Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Sulejówka, Daniel Dąbrowski – Przewodniczący Rady Miasta Sulejówka, delegacja Społecznego Komitetu, członkowie Sekcji Historycznej „Batalion „Zośka” Komitetu.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany m. in. przez Wiesława Paluszyńskiego – Wiceprzewodniczącego.

 

Kolejne pokolenia harcerzy i instruktorów Hufca wspominały minione 40 lat, ze szczególną atencją wspominając jednego z autorów pomysłu przyjęcia Batalionu „Zośka” jako patrona Hufca – Stanisława Sieradzkiego „Śwista”, żołnierza Batalionu „Zośka, wielkiego przyjaciela młodzieży.

KWESTA ON-LINE