Facebook

Obchody 80-tej rocznicy akcji wykonania wyroku na kacie Warszawy

W tym roku przypadła 80-ta rocznica wykonania przez Oddział Kedywu KG AK „Pegaz” (późniejszy Batalion „PARASOL”) wyroku śmierci wydanego przez Polskie Państwo Podziemne na kata Warszawy Frantza Kutscherę.

 

Uroczystości rocznicowe zorganizowali wspólnie: Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” oraz Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych. O godzinie 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się uroczysta msza święta odprawiona przez Kapelana Komitetu, ks. płk Roberta Krzysztofika w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych uczestników Akcji, a także wszystkich poległych i zmarłych żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”. Uczestniczyli w niej jedni z ostatnich żyjących żołnierzy konspiracji, z Batalionu „Parasol” ppłk Zbigniew Rylski „Brzoza” i z Batalionu „Zośka” mjr Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Wśród uczestników mszy licznie reprezentowani byli przedstawiciele Prezydenta RP, władz wojskowych, generalicji, ministerstw, organizacji proobronnych, a także młodzieży ze szkół noszących imiona bohaterów wywodzących się z Batalionu „Parasol”. Były reprezentowane poczty sztandarowe Batalionu „Zośka” i Batalionu „Parasol”, Stowarzyszenia Szarych Szeregów, szkół imienia Batalionu „Parasol” a także innych stowarzyszeń i organizacji. Szczególne miejsce zajmował proporzec jednego z Zespołów Bojowych Jednostki Wojskowej Komandosów, dziedziczący tradycje Batalionu „Parasol”.

 

Po mszy o godzinie 12 w miejscu Akcji w Alejach Ujazdowskich miało miejsce uroczyste złożenie kwiatów poprzedzone okolicznościowymi wystąpieniami. O znaczeniu Akcji w pierwszym wystąpieniu przypomniał Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Po nim głos zabrała Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałek Senatu RP, przypominając znaczenie tego wydarzenia dla historii Warszawy i jej społeczeństwa. Przypomniała też o zbrodni niemieckiej jaką było rozstrzelanie w odwecie za zabicie kata Warszawy, w pobliżu miejsca akcji, niewinnych mieszkańców miasta. W imieniu Sejmu krótkie wystąpienia mieli posłanka Małgorzata Gosiewska i poseł Michał Szczerba, który podkreślił, że złożeniem kwiatów czcimy niezależnie od dzisiejszych podziałów politycznych, bohaterów którzy polegli w imię Wolnej Polski.

 

Jako ostatni w imieniu Zarządu Komitetu, będącego spadkobiercą tradycji i strażnikiem pamięci obu harcerskich Batalionów, wystąpił wiceprzewodniczący Komitetu Wiesław Paluszyński, przypominając historyczny meldunek dowódcy PEGAZA do Szefa Kedywu Augusta Fieldorfa, a także nazwiska poległych w Akcji: Bronisława Pietraszewicza LOTA, Mariana Sengera CICHEGO, Zbigniewa Gęsickiego JUNO, Kazimierza Sotta SOKÓŁ. Zakończył swoje wystąpieniem deklaracją „O Bohaterach pamiętamy i będziemy pamiętać”.

 

Po wystąpieniach nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Jako pierwsi złożyli kwiaty ppłk Zbigniew Rylski i mjr Jakub Nowakowski. Wśród delegacji byli między innymi: Przedstawiciele Prezydenta RP, Senatu i Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Jednostki Wojskowej Komandosów, Instytutu Pamięci Narodowej, władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych Miasta st. Warszawy, władz dzielnicy Śródmieście, Policji, organizacji społecznych i organizacji harcerskich. Nie sposób wszystkich wymienić. Miejsce po zakończeniu uroczystości przypominało kwietny kobierzec.

 

Uroczystość zakończyło odegranie przez trębacza sygnału „Śpij Kolego”.

 

Dziękujemy wszystkim którzy pamiętali i byli.

KWESTA ON-LINE