Facebook

Obchody 80-lecia Akcji „Celestynów”

W dniu 19 maja br. w Celestynowie odbyły się uroczystości 80 rocznicy odbicia przez OS “Jerzy”  i OS” Sęk” polskich więźniów przewożonych do KL Auschwitz.

 

Na zaproszenie gospodarzy: Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Celestynowie im. Batalionu “Zośka” Anny Kędziorek, w obchodach wzięła udział delegacja Społecznego Komitetu.  Środowisko Żołnierzy Batalionu reprezentował Jakub Nowakowski “Tomek”, a zarząd jego członkowie: Grażyna Krysiak, Witold Bartnicki i Remigiusz Stefani.

 

O godz. 9.30 przed stacją kolejową PKP Celestynów, rozpoczął się uroczysty apel Hufca ZHP Celestynów im. Bohaterów Akcji pod Celestynowem. Po apelu nastąpiło odsłonięcie zrewitalizowanego upamiętnienia Akcji. Pomnik został przebudowany: zwieńczony został orłem z literami AK na piersi, a z obu stron ustawione zostały tablice z czarnego granitu z nazwiskami i pseudonimami wszystkich uczestników Akcji. Autorem rewitalizacji pomnika jest otwocki rzeźbiarz Ryszard Kozłowski, który wspólnie z Jackiem Bartnickim, synem uczestnika Akcji Witolda Bartnickiego ps. Kadłubek i Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego dokonał odsłonięcia odnowionego pomnika.

 

Po odsłonięciu liczne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod odnowionym kamieniem z tablicą upamiętniającą Akcję. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na czele z pocztami sztandarowymi na nowo wybudowane rondo, które otrzymało imię  Bohaterów Akcji pod Celestynowem. Stąd uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła, gdzie odprawiona została msza święta w intencji uczestników Akcji i żołnierzy Batalionu “Zośka”.

 

Następnie w sali sportowo-widowiskowej nastąpiła część oficjalna uroczystości, której lokalny charakter podkreśliło niezwykle wzruszające widowisko patriotyczne przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Celestynowie im. Batalionu “Zośka”. Część artystyczną zakończył występ “Ferajny z Hoovera”.

 

Zwieńczeniem obchodów była rekonstrukcja historyczna Akcji pod Czarnocinem przygotowana i wykonana przez Grupę Historyczno-Edukacyjną “Szare Szeregi”.

KWESTA ON-LINE