Facebook

Obchody 78-tej rocznicy Akcji Kutschera

W dniu 1 lutego 2022 r. odbyły się obchody związane z 78-tą rocznicą wykonania przez „Pegaz” oddział Kedywu KG AK wyroku na Franzu Kutscherze – kacie Warszawy.

 

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona Msza Święta w intencji uczestników akcji. Mszę celebrował ks. ppłk Robert Krzysztofiak – kapelan Społecznego Komitetu.

 

Następnie, przy kamieniu położonym w Al. Ujazdowskich przy ul. Chopina miały miejsce uroczystości.

 

Przemówienia wygłosili: Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Piotr Sikorski – Przewodniczący Komitetu.

 

Pod tablicą upamiętniającą Akcję liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

 

Wśród obecnych gości byli m. in. żołnierz Batalionu „Parasol” Zbigniew Ostoja-Rylski „Brzoza” oraz żołnierz Batalionu „Zośka” Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in.: Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu, Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Senatu, Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Bardzo liczne były delegacje Wojska Polskiego, wśród nich gen. bryg. Bogdan Dziewulski – przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Delegację wystawił spadkobierca wojskowych tradycji Batalionów „Parasol” i Zośka” – Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu.

 

Wśród gości pokaźne grono stanowili harcerze i instruktorzy harcerscy.

 

Obecne były poczty sztandarowe, wśród nich Batalionu „Parasol”, Batalionu „Zośka”, Hufca ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.

 

Jak od lat współorganizatorami uroczystości byli Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Społeczny Komitet.

KWESTA ON-LINE