Facebook

Obchody 76-tej rocznicy Akcji pod Arsenałem

W dniu 26 marca 2019 r. miały miejsce obchody 76-tej rocznicy Akcji pod Arsenałem, podczas których:

 

- w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono Mszę Świętą w intencji uczestników Akcji pod Arsenałem, wśród koncelebrantów był ks. ppłk Robert Krzysztofiak, kapelan JKW w Lublińcu – mszę uświetniły pieśni w wykonaniu Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego; po mszy ks. ppłk Krzysztofiak poświęcił tablicę poświęconą kpt. hm Eugeniuszowi Stasieckiemu „Piotrowi Pomianowi” – tablica ufundowana przez Społeczny Komitet w bieżącym roku zawiśnie w Kościele bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublińcu (tekst o Eugeniuszu Stasieckim w załączeniu)

 

- na placu pod Arsenałem odbył się uroczysty Harcerski Apel Pamięci

 

Przemówienie wygłosił Przewodniczący Komitetu Piotr Sikorski (tekst wystąpienia w załączeniu), przedstawiciel Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytał list Szefa Urzędu Jana Józefa Kasprzyka (tekst listu w załączeniu).

 

Przedstawiciel Szefa urzędu wręczył Medale Pro Patria, przyznane na wniosek Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Wśród odznaczonych znaleźli się:

- Agnieszka Pawelec

- dr Agnieszka Pietrzak

- Mariusz Budziszewski

- Bartosz Iwasieczko

- Witold Kon

- Jan Nowak

 

Następnie odczytany został Apel Pamięci a pod tablicą upamiętniającą Akcję liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

 

Wśród obecnych gości byli m. in. żołnierze Batalionu „Zośka”: Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka” i Jakub Nowakowski „Tomek” oraz Batalionu „Parasol” Maria Wiśniewska „Malina” i Zbigniew Rylski „Brzoza”.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in.: prof. dr hab. Leszek Żukowski – Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gen. dyw. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Ryszard Pietras – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, Marcin Wojdat – sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Licznie reprezentowany był spadkobierca wojskowych tradycji Batalionu „Zośka” – Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, z ppłk Wojciechem Denisewiczem – zastępcą dowódcy jednostki i ppłk Robertem Jawoszkiem – szefem Zespołu Dowodzenia.

 

W uroczystościach wzięły udział liczne poczty sztandarowe: wojskowe, harcerskie, szkolne oraz sztandar m. st. Warszawy.

 

Wśród uczestników uroczystości rozdawano broszurę p. t.: ”Akcja pod Arsenałem” – drugie poprawione wydanie, przygotowane przez Sekcję Historyczną Batalionu „Zośka” Społecznego Komitetu, wydaną sumptem własnym Komitetu.

 

KWESTA ON-LINE