Facebook

Obchody 76-tej rocznicy Akcji Kutschera

W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2020 r. odbyły się obchody związane z 76-tą rocznicą wykonania przez „Pegaz” oddział Kedywu KG AK wyroku na Franzu Kutscherze – kacie Warszawy.

 

W dniu 31 stycznia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona Msza Święta w intencji uczestników akcji. W mszy wzięli udział m. in. żołnierz Batalionu „Parasol” Zbigniew Ostoja-Rylski „Brzoza” oraz żołnierze Batalionu „Zośka” – Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka” i Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

W dniu 1 lutego przy kamieniu położonym w Al. Ujazdowskich przy ul. Chopina miały miejsce uroczystości, których współorganizatorami byli Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Społeczny Komitet.

 

Przemówienie wygłosił Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk, który m.in. odczytał przesłanie skierowane do uczestników uroczystości przez Prezesa Rady Ministrów Mariusza Morawieckiego.

 

Pod tablicą upamiętniającą Akcję liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

 

Wśród obecnych gości byli m. in. żołnierze Batalionu „Parasol” Maria Wiśniewska „Malina”, Wojciech Świątkowski „Korczak” i Zbigniew Ostoja-Rylski „Brzoza” oraz żołnierz Batalionu „Zośka” Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in.: senator Barbara Borys-Damięcka, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski, dowódca Garnizonu m. st. Warszawy gen. dyw. Robert Głąb, inspektor sił powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła.

 

Licznie reprezentowany był spadkobierca wojskowych tradycji Batalionów „Parasol” i Zośka” – Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, z pocztami sztandarowymi jednostki, Zespołu Dowodzenia i Zespołu Bojowego „C”. Na czele delegacji JWK stał ppłk Wojciecha Danisiewicz – zastępca dowódcy jednostki.

 

Wśród gości pokaźne grono stanowili harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.

KWESTA ON-LINE