Facebook

Obchody 75-tej rocznicy Akcji Kutschera

W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2019 r. odbyły się obchody związane z 75-tą rocznicą wykonania przez „Pegaz” oddział Kedywu KG AK wyroku na Franzu Kutscherze – kacie Warszawy.

 

W dniu 31 stycznia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona Msza Święta w intencji uczestników akcji. W mszy wzięli udział m. in. żołnierz Batalionu „Parasol” Zbigniew Ostoja-Rylski „Brzoza” oraz żołnierze Batalionu „Zośka” – Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka” i Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

W dniu 1 lutego przy kamieniu położonym w Al. Ujazdowskich przy ul. Chopina miały miejsce uroczystości, których współorganizatorami byli Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Społeczny Komitet.

 

Przemówienie wygłosili Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk oraz wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

 

Pod tablicą upamiętniającą Akcję liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

 

Wśród obecnych gości byli m. in. żołnierz Batalionu „Parasol” Zbigniew Ostoja-Rylski „Brzoza” oraz żołnierz Batalionu „Zośka” Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in.: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski oraz dowódca Garnizonu m. st. Warszawy gen. bryg. Robert Głąb.

 

Licznie reprezentowany był spadkobierca wojskowych tradycji Batalionów „Parasol” i Zośka” – Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, z pocztami sztandarowymi jednostki, Zespołu Dowodzenia i Zespołu Bojowego „C”.

 

Wśród gości pokaźne grono stanowili instruktorzy Hufca ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.

KWESTA ON-LINE