Facebook

Obchody 75-ej rocznicy Akcji pod Celestynowem

W dniu 18 maja 2018 r. w Celestynowie odbyły się obchody 75-ej rocznicy Akcji pod Celestynowem, organizowane przez Dyrekcję Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” oraz Komendę Hufca ZHP w Celestynowie im. „Bohaterów Akcji pod Celestynowem”.

 

Oddano hołd uczestnikom akcji, złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą akcję.

 

W obchodach uczestniczył żołnierz Batalionu: Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Licznie przybyli przedstawiciele miejscowych władz, mieszkańcy, uczniowie i harcerze oraz komandosi z JWK w Lublińcu, wśród nich ppłk Wojciech Denisewicz – zastępca dowódcy jednostki.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany przez Wiesława Paluszyńskiego – Wiceprzewodniczącego, Jacka Bartnickiego – Sekretarza Komitetu oraz Grażynę Krysiak – Skarbnika Komitetu.

 

Po części oficjalnej odbyła się Msza Święta a następnie w Hali Sportowej im. H. Koprowskiego w Celestynowie część artystyczna przygotowana przez miejscową młodzież.

KWESTA ON-LINE