Facebook

Obchody 74-tej rocznicy wykonania wyroku na kacie Warszawy

W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 r. odbyły się obchody związane z 74-tą rocznicą wykonania wyroku na kacie Warszawy – Franzu Kutschera.

 

W dniu 31 stycznia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono Mszę Świętą w intencji uczestników akcji.

 

W dniu 1 lutego w miejscu akcji w Al. Ujazdowskich przy kamieniu upamiętniającym akcję odbyły się uroczystości.

 

Odczytano listy okolicznościowe Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Przemówienie wygłosili:

 

- Jan Józef Kasprzak – szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych

- Krzysztof Czubaszek – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

- Piotr Sikorski – Przewodniczący Komitetu

 

Wśród obecnych gości byli m. in.:

- żołnierze Batalionu „Parasol” Maria Wiśniewska-Dylawerska „Malina” i Wojciech Świątkowski „Korczak”

- żołnierze Batalionu „Zośka”: Jan Maruszewski „Janusz” i Jakub Nowakowski „Tomek” i Witold Sikorski „Boruta”

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in.:

 

- minister Maria Anna Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- poseł Stefan Melak

- senator prof. Jan Żaryn

- gen. Jarosław Kraszewski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego

- hm Anna Nowosad – naczelniczka ZHP

- hm Wiesław Turzański – sekretarz generalny ZHR

 

Licznie reprezentowane było Wojsko Polskie.

 

Nad kamieniem pochyliły się sztandary:

 

- Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu

- Środowiska Batalionu „Parasol”

- Środowiska Batalionu „Zośka”

- Szczepu 208 WDHiZ im. Batalionu Parasol

 

Przy kamieniu złożono liczne wieńce i wiązanki kwiatów.

 

Społeczny Komitet dziękuje Urzędowi d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych za pomoc przy organizacji uroczystości.

KWESTA ON-LINE