Facebook

Obchody 74-tej rocznicy Akcji pod Arsenałem

W dniach 25 i 26 marca 2016 r. odbyły się obchody związane z 74-tą rocznicą Akcji Pod Arsenałem.

 

W dniu 25 marca w gościnnych progach Centrum Kultury Wilanów miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy p.t. „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego „Gęsiówka” przez Batalion „Zośka” 5 sierpnia 1944 roku”. Uroczystość uświetniła gawęda Barbary Wachowicz „Lilijki na szańcach”, poświęcona Aleksandrowi Kamińskiemu i jego bohaterom. Spotkanie zgromadziło liczną publiczność oraz młodzież harcerską ze Szczepu 169 WDHiZ im. Bohaterów Monte Cassino.

 

W dniu 26 marca miały miejsce zasadnicze obchody, podczas których:

 

- w Katedrze Polowej Wojska Polskiego biskup polowy Józef Guzdek odprawił Mszę Świętą w intencji uczestników Akcji pod Arsenałem

 

- w Muzeum Niepodległości Barbara Wachowicz przywitała gości, po czym publiczność obejrzała film p. t. „Rudy, Alek, Zośka” – w reżyserii Heleny Gliszczyńskiej, zrealizowany na podstawie scenariusza B. Wachowicz

 

- na placu pod Arsenałem odbył się uroczysty Harcerski Apel Pamięci, połączony z uroczystym zakończeniem 47 Rajdu „Arsenał”

 

Przemówienie wygłosił Przewodniczący Komitetu Piotr Sikorski (w załączeniu tekst wystąpienia), odczytany został Apel Pamięci a pod tablicą upamiętniającą Akcję liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

 

Wśród obecnych gości byli m. in. żołnierze Batalionu „Zośka”: Jan Maruszewski „Janusz”, Jakub Nowakowski „Tomek” i Witold Sikorski „Boruta” oraz Batalionu „Parasol” Witold Sławski „Dilma”.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in.: gen. Andrzej Joks z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Marcin Wojdat – sekretarz m. st. Warszawy.

 

Licznie reprezentowany był spadkobierca wojskowych tradycji Batalionu „Zośka” – Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, z ppłk Michałem Strzeleckim – dowódcą jednostki i ppłk Romanem Bednarskim – szefem Zespołu Dowodzenia.

 

Bardzo licznie stawili się instruktorzy i harcerze – uczestnicy i organizatorzy 47 Rajdu „Arsenał”, od lat przygotowywanego przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.

KWESTA ON-LINE