Facebook

Obchody 73-ej rocznicy Akcji pod Celestynowem

W dniu 20 maja 2016 r. w Celestynowie odbyły się obchody 73-ej rocznicy Akcji pod Celestynowem, organizowane przez Dyrekcję Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” oraz Komendę Hufca ZHP w Celestynowie im. „Bohaterów Akcji pod Celestynowem”.

 

Oddano hołd uczestnikom akcji, złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą akcję.

 

W obchodach uczestniczyli żołnierze Batalionu: Jakub Nowakowski „Tomek”, Jan Maruszewski „Janusz” oraz Urszula Katarzyńska „Ula”.

 

Licznie przybyli przedstawiciele miejscowych władz, mieszkańcy, uczniowie i harcerze, obecny był m. in. ppłk Roman Bednarski – szef Zespołu Dowodzenia JWK w Lublińcu.

 

Społeczny Komitet był reprezentowany przez Jacka Bartnickiego – Sekretarza Komitetu.

 

KWESTA ON-LINE