Facebook

Obchody 50-lecia nadania Hufcowi ZHP Warszawa-Mokotów imienia Szarych Szeregów

23 września 2017 r. Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów obchodził 50 rocznicę zdobycia, jako pierwsza jednostka harcerska w Polsce, imienia Szarych Szeregów.

 

Rocznica ta była uświetniona wręczeniem i poświęceniem w Kościele Świętego Krzyża nowego sztandaru Hufca, oraz uroczystym apelem harcerskim pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.

 

W apelu na zaproszenie współczesnych harcerzy uczestniczyli żołnierze i harcerze Szarych Szeregów, ich rodziny i członkowie naszego Komitetu. W trakcie Apelu została odsłonięta przy pomniku tablica pamiątkowa wmurowana z inicjatywy byłych instruktorów Hufca i członków naszego Komitetu, a poświęcona uczczeniu wybitnego czynu Alka Dawidowskiego, który 11 lutego 1942 roku zdjął z pomnika Kopernika niemiecką tablicę, zasłaniającą polski napis. Odsłonięcia tablicy dokonała Danuta Rossman wraz z wiceprezydentem Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim.

 

Po Apelu w auli Wydziału Historii UW odbyło się spotkanie pokoleń instruktorskich z mijającego półwiecza, oraz harcerzy Szarych Szeregów. Uczestnicy otrzymali medal pamiątkowy 50-lecia zdobycia imienia.

 

Uroczystości rocznicowe zakończyły się 27 września uroczystym capstrzykiem Instruktorskim i historycznym Apelem Poległych, w kwaterze Batalionu „Zośka”.

 

KWESTA ON-LINE