Facebook

Najnowsze wydawnictwo Społecznego Komitetu – książka p. t. „Akcja pod Arsenałem”

„Zośka”, „Rudy”, „Alek” – te osoby w oczywisty sposób kojarzą się z Akcją pod Arsenałem. Zawdzięczają to niewątpliwie Aleksandrowi Kamińskiemu, który uwiecznił ich w książce „Kamienie na szaniec”, gdzie pokazał przyjaciół walczących o odbicie z rąk Niemców uwięzionego druha, zapewnił im nieśmiertelność, trwałą obecność w polskich sercach i polskiej pamięci.

 

Ideą wydawnictwa jest przypomnienie sylwetek wszystkich uczestników Akcji.

 

Dziś niestety nie ma wśród nas żadnego z uczestników Akcji, tym więk­szy na naszych barkach spoczywa obowiązek ukazania ich sylwetek i dba­łości o zachowanie pamięci o nich we wdzięcznych sercach Polaków.

 

O Bohaterach pamiętamy i będziemy pamiętać!

 

Tekst „Akcja pod Arsenałem” oraz biogramy przygotowali członkowie Sekcji Historycznej „Batalion Zośka” i Komisji Historycznej Społecznego Komi­tetu: Ewa Bartnikiewicz, Ewa Celińska-Spodar, Bartosz Iwasieczko, Małgorzata Jakubiak, Katarzyna Jurkowska, Magda Kalicy-Piórkowska, Marcin Majcz, Anna Orlik, dr Agnieszka Pietrzak, Marika Rohde, Remigiusz Stefani, Tomasz Zatwarnicki.

 

Graficzny przebieg akcji wpisany w plan Warszawy opracowali Tomasz Wojtera i Krzysztof Pęski.

 

Cena książki 15,- zł.

 

Książka już dostępna na stronie internetowej Komitetu.

KWESTA ON-LINE