Facebook

Nadzwyczajne Zgromadzenie Komitetu

W dniu 8 listopada 2011 r. odbyło Nadzwyczajne Zgromadzenie Komitetu, poświęcone jednej tylko kwestii: zmianom Statutu Komitetu, mającym na celu przede wszystkim na wprowadzenie możliwości prowadzenia przez Komitet działalności odpłatnej, polegającej na prowadzeniu działalności wydawniczej.

KWESTA ON-LINE