Facebook

Nadanie imienia Stanisława Sieradzkiego „Śwista” 14-tej Drużynie Harcerskiej „Świszcze” XIII Szczepu Harcerskiego „Zośka”

W dniach 22 i 23 września 2017 r. odbyły się w Katowicach uroczystości nadania imienia Stanisława Sieradzkiego „Śwista” 14-tej Drużynie Harcerskiej „Świszcze” XIII Szczepu Harcerskiego „Zośka”.

 

W tych pięknych uroczystościach, w których uczestniczyło wielu harcerzy i instruktorów, władze harcerskie, miejscowa społeczność wzięli udział również żołnierze Batalionu „Zośka” Jakub Nowakowski „Tomek” i Jan Maruszewski „Janusz”.

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” wyraża głęboką radość z faktu przyjęcia przez 14-tkę patrona w osobie Stanisława Sieradzkiego „Śwista” – żołnierza plutonu „Felek” Kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”.

 

Dh Stanisław był zawsze wzorem harcerskich cnót i Prawdziwym Przyjacielem. Takim Go pamiętamy i takim pamiętajcie jako Patrona Waszej Drużyny.

KWESTA ON-LINE