Facebook

Księgozbiór Bolesława Góreckiego “Śnicy”

Jednym z elementów opłatkowego spotkania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w dniu 9 stycznia 2015 r. było uroczyste przekazanie szkole księgozbioru pozostałego po Bolesławie Góreckim „Śnicy”.

 

Bolesław Górecki „Śnica” był dowódcą plutonu „Śnicy” wchodzącego w skład 3 kompanii Batalionu „Zośka”, po wojnie m.in. przewodniczącym Środowiska Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Po śmierci Bolesława Góreckiego jego córki Joanna Górecka-Pyryt oraz Maja Górecka-Warchoł zdecydowały się przekazać pozostały po ojcu księgozbiór na rzecz Społecznego Komitetu, zaś Zarząd Komitetu uzgodnił z Dyrekcją Liceum przekazanie książek na rzecz szkoły.

 

W imieniu Społecznego Komitetu Wiceprzewodniczący Piotr Sikorski przekazał księgozbiór Bolesława Góreckiego na ręce dyrektor Liceum Barbary Ćwik, zaś dyrektor Ćwik dziękując za dar wręczyła Mai Góreckiej-Warchoł i Joanna Górecka-Pyryt okolicznościowe dyplomy.

 

Mamy przekonanie, że księgozbiór Bolesława Góreckiego „Śnicy” dobrze będzie służył szkolnej społeczności.

KWESTA ON-LINE