Facebook

Komunikat Zarządu Społecznego Komitetu

Zarząd Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” informuje, że – na mocy Porozumienia z dnia 5 lipca 2016 r. zawartego ze środowiskiem Żołnierzy Batalionu „Parasol” – Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa – jest jedynym dysponentem kwatery Batalionu „Parasol” na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie i wszelkie prace remontowe na tej kwaterze mogą być prowadzone jedynie na zlecenie Komitetu.

 

W związku z tym kwesty prowadzone na rzecz remontu czy utrzymania kwatery Batalionu „Parasol” są uzgadniane ze Społecznym Komitetem.

 

Wyrażamy ubolewanie, że Fundacja „Niezawodni” nie uzgodniła swojej inicjatywy ze Społecznym Komitetem, co może oznaczać wprowadzenie wolontariuszy i darczyńców w błąd.

 

Powyższy komunikat ukazuje się w związku z kwesta prowadzoną w dniu 1 listopada 2023 r. na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przez grupę osób związaną z Fundacją „Niezawodni”.

KWESTA ON-LINE