Facebook

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych darczyńców Stowarzyszenia Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów “Zośka” i “Parasol” (dalej Stowarzyszenie), a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia i korzystających z formularza zakupu publikacji oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia oraz subskrybentów newslettera Stowarzyszenia.

 

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Stowarzyszenie pragnie poinformować, że:

 

1. Administratorem danych osobowych darczyńców (imię, nazwisko, dane kontaktowe, rachunek bankowy) jest Stowarzyszenia Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów “Zośka” i “Parasol” z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 6/131, 00-491 Warszawa

 

2. Kontakt ze Stowarzyszeniem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: sekretariat@batalionzoska.pl, telefonicznie: +48 505-111-800;

 

3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie interesu prawnego Administratora związanego z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;

 

4. Dane darczyńców są wykorzystywane do wysyłania podziękowań za przekazaną darowiznę, życzeń i informacji o aktualnie prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach. Brak zgody na przetwarzanie danych w związku z ww. celami sprawi, że Stowarzyszenie nie będzie mogło wysyłać do darczyńców korespondencji. Wówczas dane darczyńców będą przetwarzane tylko w celach związanych z rozliczeniami i księgowością;

 

5. Dane osobowe darczyńców będą przechowywane do czasu prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej;

 

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych.

 

7. Dane osobowe udostępnione przez darczyńców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane ani udostępniane podmiotom trzecim.

 

8. Strona korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Sposób korzystania oraz rodzaje plików cookie wykorzystywanych w celu gromadzenia danych określone są polityce cookie: http://www.batalionzoska.pl/informacja-cookies/

KWESTA ON-LINE