Facebook

Zgromadzenie Komitetu

W dniu 22 maja 2012 r. odbyło się kolejne Zgromadzenie Komitetu.

 

W czasie spotkania podsumowano kadencję 2009-2012, przyjęto założenia prac Komitetu na kadencję 2012-2015, wybrano władze Komitetu:

 

a/ Zarząd w składzie: Tytus Karlikowski – Przewodniczący, Piotr Sikorski – Wiceprzewodniczący, Stanisław Wyganowski – Wiceprzewodniczący, Jacek Bartnicki – Sekretarz, Grażyna Krysiak – Skarbnik, Julian Borkowski, Tomasz Karasiński

 

b/ Komisję Rewizyjną w składzie: Anna Roczkowska, Daniela Ogińska, Krzysztof Mirowski

 

Zgromadzenie określiło następujące kierunki działań Komitetu w następnej kadencji:

 

- integracja Komitetu i Środowiska b. Żołnierzy Batalionu „Zośka”

- rozwijanie działalności wydawniczej

- kolejny remont kwatery, w tym wymiana tablic na grobach

KWESTA ON-LINE