Facebook

Ustawienie pamiątkowego kamienia

30 listopada b.r. ustawiony został na właściwym miejscu tj. w pasie drogowym Alei Jana Rodowicza „Anody” w rejonie ulicy Ciszewskiego na Ursynowie w Warszawie pamiątkowy kamień poświęcony Janowi Rodowiczowi „Anodzie”. Pomnik jest wykonany zgodnie z projektem architekta Wojciecha Świątkowskiego, przyjaciela Jana Rodowicza. Koszty realizacji pomnika wyniosły dotychczas 20.000,- zł, z czego 4.000,- zł pochodzi z dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, resztę Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” pokrył z własnych środków.

 

Pozostanie do realizacji zagospodarowanie terenu wokół pomnika, prace te planujemy przeprowadzić wiosną przyszłego roku.

 

Odsłonięcie pomnika planowane jest na 7 marca 2013 r.

 

KWESTA ON-LINE