Facebook

Informacja Zarządu Społecznego Komitetu o Odznace Harcerskiego Batalionu AK „ZOŚKA”

Odznaka Batalionu została ustanowiona w 1969 r. przez Środowisko Żołnierzy Batalionu AK „ZOŚKA”.

 

Autorem tej odznaki jest K. Cugowska.

 

Prawo do posiadania i noszenia odznaki, a także jej miniaturki, uzyskali wszyscy żołnierze batalionu.

 

Zarząd Środowiska przyznał też odznakę, specjalną decyzją, kilku osobom szczególnie zasłużonym dla Batalionu. Osoby, które otrzymały w ten sposób Odznakę Batalionu „ZOŚKA”, posiadają specjalną legitymację potwierdzającą tę decyzję podpisaną przez Przewodniczącego Środowiska Żołnierzy Batalionu.

 

Środowisko w 1975 r. ustanowiło też wersję Odznaki dla Rodzin Poległych Żołnierzy Batalionu, którą otrzymywali członkowie najbliższej rodziny żołnierzy poległych zarówno w akcjach w okresie konspiracji jak i w Powstaniu.

 

Trzeba zaznaczyć, że każdorazowo odznaki tę przyznawało Środowisko Żołnierzy Batalionu, Zarząd Środowiska i nikomu tej kompetencji nie przekazało. Każda osoba, która ma prawo nosić odznakę posiada legitymację podpisaną przez Przewodniczącego Środowiska Żołnierzy Batalionu AK „ZOŚKA”.

 

W momencie przekazania w 2000 r. Wojsku Polskiemu – 1 Pułkowi Specjalnemu Komandosów w Lublińcu (poprzednikowi Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu) – tradycji wojskowych Batalionu, przekazano też tej jednostce prawo do posługiwania się symbolami Batalionu zgodnie z regulaminami Wojska Polskiego. Środowisko Żołnierzy Batalionu przyznało też kilku najbardziej zasłużonym oficerom tej jednostki prawo do noszenia odznaki batalionu „ZOŚKA”.

 

Korzystając z przekazanych przez Środowisko Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” praw do posługiwania się symboliką Batalionu, Zespół Dowodzenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu (bezpośredni spadkobierca wojskowych tradycji Batalionu „Zośka”) ustanowił Odznakę Zespołu Dowodzenia JWK, wzorowaną na odznace Batalionu i przyznaje ją według własnego regulaminu osobom i jednostkom zasłużonym dla Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

 

W dniu 5 lutego 2013 r. na mocy porozumienia Środowiska Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” ze Społecznym Komitetem Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA”, Społeczny Komitet przejął „Zośkowe” tradycje oraz sztandar – jednocześnie obie strony stwierdziły, że z chwilą zawarcia Porozumienia proces przyznawania Odznak Batalionu został zakończony.

 

W wykonaniu obowiązującego Porozumienia Społeczny Komitet dba o tradycje Batalionu „Zośka”, w tym jest zobowiązany do odmawiania zainteresowanym osobom i instytucjom prawa do posługiwania się odznaką i miniaturką odznaki Batalionu „ZOŚKA” (poza uprawnionymi opisanymi powyżej) i przyznawania prawa do noszenia tej odznaki i miniaturki.

 

Zarząd Społecznego Komitetu stoi na stanowisku, że żadna jednostka harcerska, czy grupa rekonstrukcyjna nie jest Batalionem „ZOŚKA”. Tak samo Społeczny Komitet Opieki jest tylko depozytariuszem tradycji, a nie Batalionem „ZOŚKA”.

 

Współczesne jednostki harcerskie, czy grupy historyczne powinny budować własną symbolikę, w której mogą nawiązywać do swoich Bohaterów i ich tradycji. Będzie nam bardzo miło jeżeli będą w swojej symbolice nawiązywać do symboliki Batalionu „ZOŚKA”.

 

Zarząd Społecznego Komitetu zwraca jednak uwagę, że symbolika Batalionu jest znakiem zastrzeżonym i aby posługiwać się nią należy wcześniej uzyskać na to zgodę Zarządu Komitetu.

 

Zarząd chętnie rozpatrzy każdy wniosek dotyczący posługiwania się symboliką Batalionu w celach wychowawczych, czy w celu upamiętnienia tradycji i żołnierzy Batalionu. Oczekuje jednak, że takie działanie było zgodne z tradycją i etosem batalionu oraz zapewniało godne potraktowanie jego symboli.

 

Zainteresowanych informujemy, że na naszych stronach internetowych będziemy publikowali wzory upamiętnień, znaków i plakietek, które uzyskały akceptację i prawo do wykorzystania symboli Batalionu wyrażoną przez Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA”.

KWESTA ON-LINE