Facebook

Informacja o kwestach

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że działając na podstawie decyzji nr AO/335/2013 wydanej 19 lipca 2013 r. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w dniach 1 sierpnia i 1 listopada 2013r przeprowadził zbiórkę publiczną na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, przy Kwaterze poległych żołnierzy Batalionu „ZOŚKA”.


Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 36.834,23- zł. słownie złotych : trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery 23/100,-

w tym:

- podczas kwesty 1 sierpnia – 20.515,35 zł

- podczas kwesty 1 listopada – 16.318,88 zł

 

Całkowity dochód uzyskany w drodze zbiórki przeznaczony zostanie na sfinansowanie działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach czynach i historii Batalionu, m.in. konserwację Kwatery „brzozowych krzyży”, zagospodarowanie terenu wokół pomnika Jana Rodowicza „ANODY”, organizację uroczystości siedemdziesięciolecia powstania Batalionu „ZOSKA”, co jest zgodne z celami statutowymi Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA”.

KWESTA ON-LINE